Individuelle terapeutiske sessioner og forløb

 

Sundhedspsykologisk terapi med kropsbevidsthed og intuition i fokus

Vejen til mental og kropslig balance

Kroppen og sindet hænger uløseligt sammen. Jeg tilbyder forskellige terapeutiske former - individuelle sessioner, gruppeforløb og online forløb. Fælles for dem alle er, at kroppen og intuitionen er udgangspunktet for og kernen i terapien. Gennem samtale og afspænding får vi ro på dit nervesystem og vendt din problematik, så du kan slippe det, der ikke tjener dig og opnå et liv med større mental og kropslig balance.

 

Psykomotorisk terapi - individuel terapi

Vejen mod balance og overskud

Psykomotorisk terapi er en holistisk terapiform der favner både kroppen og psyken. Terapien består af samtale, guidet afspænding, behandling, refleksion, visualisering og bevægelse. Den konkrete sammensætning varierer fra gang til gang og tilrettelægges ud fra netop DIN situation og de behov og impulser, der opstår undervejs i terapien. 

Vi styrker din kontakt til kroppen og intuitionen, og jeg lærer dig, hvordan du kan bruge dem til at leve en liv med større mental og kropslig balance.

Den afspændende del af behandlingen foregår på massagebriks med tøj på, og hjælper dit nervesystem i ro, så kroppen og sindet har de bedste muligheder for at slippe det, du ikke har brug for.

Til første session skal du afsætte 90 minutter. Der er afsat ekstra tid for at vi kan undersøge din problematik, og for at du og jeg lærer hinanden at kende og sammen får skabt en tryg relation. Der skal forventningsafstemmes, tunes ind og findes ro. De efterfølgende gange vil sessionen vare ca. 50 minutter.