De 3 grundsten i min terapeutiske tilgang

Intuition - Kropsbevidsthed - Omsorg

 

Intuitionen

Den umiddelbare indskydelse og mavefornemmelsen

Intuition for mig handler om umiddelbare indskydelse eller fornemmelse, der opstår, FØR vi når at rationalisere os frem til det, vi tror er det rigtige i en given situation. Det kan være en fornemmelse af noget vi skal, noget vi ikke skal eller et helt umiddelbart svar på noget vi bliver spurgt om. I terapien bruger jeg det som et bærende redskab. Når jeg tuner ind på dig og dit nervesystem, samtidig med at jeg mærker, hvad der sker hos mig selv, kan jeg forholde mig åbent til det der kommer. Det kan være en fysisk fornemmelse, som vi skal undersøge, følelser der skal gives lys og rum eller spørgsmål der skal stilles. Ofte kan vi sagtens reflektere og rationalisere os frem til, hvorfor vores intuition fortæller os dét den gør. Men ved at tillade en mere umiddelbar og åben tilgang, bliver flowet i terapien mere uafbrudt, og kan flytte os langt hurtigere. En del af terapien vil også gå på at træne DIG i at mærke DIN intuition.

Kropsbevidstheden

Den kropslige guide, der forankrer os i nuet

Kroppen er altid med os. Vi er helt og aldeles uadskillelige fra den. Vi ER vores krop. Derfor er noget af det bedste, vi kan gøre for os selv, at blive bedste venner med den og lytte til, hvad den fortæller os. Og så bruge det, som aktiv forkring i livet lige nu. I terapien bruger jeg en stor del af tiden på at spørge ind til dine kropslige reaktioner og sansninger. Når vi er fyldt af tanker og følelser sætter det ALTID gang i noget i vores krop. Vi kan mærke det et sted i kroppen. Ligeledes gælder det omvendt; når vi har fysiske smerter eller sansninger, påvirker det vores følelser og tanker. Gennem terapien træner bevidstheden om det, der sker i dig. Den viden er guld værd og helt essentiel for din mulighed for at slippe alt det, du ikke har brug for og navigere i det, der er dine grundvilkår.

Omsorgen

De optimale omstændigheder for et positivt møde

Både i mødet med dig selv og med andre, er det min aller dybeste overbevisning og at rykker os mest, når vi bliver mødt på en omsorgsfuld måde. Når der er omsorg til stede i relationen - om det er til os selv eller andre - tør vi lægge vores barrierer ned og kigge på dét, der er, på en åben og sårbar måde. Det giver grobund for tillidsfulde og stærke relationer, der kan rumme både store, små, svære og spændende følelser og oplevelser. 
Det er vigtigt og naturligt for mig, at møde dig med omsorg i det terapeutiske rum. Og det gælder såvel det lukkede rum i 1:1 sessionerne, som det gruppeterapeutiske rum, men også det telefoniske og virtuelle. Jeg sætter en ære i at forholde mig omsorgsfuldt og rummende til de mennesker, der giver mig lov til, at følge dem på den rejse de skal igennem, for at nå et bedre sted hen.